มาส์กข้าวหอมมะลิพิณนารา 4 ชิ้น

มาส์กข้าวหอมมะลิพิณนารา 4 ชิ้น