อุดมไปด้วยสารสกัดจากข้าวหอมมะลิ

อุดมไปด้วยสารสกัดจากข้าวหอมมะลิ