อุดมไปด้วยสารสกัดจากข้าวหอมมะลิพิณนารา

อุดมไปด้วยสารสกัดจากข้าวหอมมะลิพิณนารา