โปรฯ พิณนารา summer superset C

โปรฯ พิณนารา summer superset C