โลโก้พิณนารา 7 พ.ย - 5 ธ.ค

โลโก้พิณนารา 7 พ.ย – 5 ธ.ค