พิณนารา 3 ขวด + กันแดด 1

พิณนารา 3 ขวด + กันแดด 1