พิณนารา 2 ขวด + ซุปเปอร์เซรั่มพิณนารา 2 + กันแดด 1

พิณนารา 2 ขวด + ซุปเปอร์เซรั่มพิณนารา 2 + กันแดด 1