พิณนารา 2 ขวด + ซุปเปอร์เซรั่มพิณนารา 1 + สบู่ 2

พิณนารา 2 ขวด + ซุปเปอร์เซรั่มพิณนารา 1 + สบู่ 2