พิณนารา 1 ขวด + สบู่พิเทร่า 1

พิณนารา 1 ขวด + สบู่พิเทร่า 1